Soydaş

"Rusiyanın iqtisadi modelinin Azərbaycan tətbiqi ciddi xaos yaradıb" Soydaş (Fəlsəfə işığında)

Əbülhəsən Abbasov: "Bu iqtisadi böhran dönəmində Azərbaycanda maliyyə bazarı sabitləşdirilmədi, maliyyə spekulyasıyası mühiti yaradıldı"

Əbülhəsən Abbasov, Fəlsəfə elmləri doktoru, professor: "Bu iqtisadi böhran dönəmində Azərbaycanda maliyyə bazarı sabitləşdirilmədi maliyyə spekulyasıyası mühiti yaradıldı"

Mövzuyla əlaqəli məqalələr