Soydaş

"Borçalılılar Azərbaycandan gözünü yığıb Gürcüstana qayıdırlar"

Zəlimxan Məmmədli: "Gürcüstana qayıdanların sayı xeyli artıb"

Zəlimxan Məmmədli: "Gürcüstana qayıdanların sayı xeyli artıb"

Mövzuyla əlaqəli məqalələr