Aktual

"Əslində son zamanlar ölkədə insan hüquqları sahəsində müəyyən yaxşılaşma var, amma..." - Samir Kazımlı

"Hökümət hələ də siaysi rəqiblərinə qarşı repressiv vasitələrdən istifadə edir"

"Əslində ölkədə insan hüquqları sahəsində yaxşılaşma var. Amma hakimiyyət insan hüquqları ilə bağlı məsələni əsaslı həll etməyib və siyasi azadlıqlarla bağlı problemlər durur. Hökümət hələ də repressiv vasitələrdən istifadə edir. Amnistiya aktının siyasi azadlıqlara heç bir aidiyyəti yoxdur, sadəcə insan haqqları ilə müəyən əlaqəsi var. Avrovision və Avropa oyunları zamanı xarici təşkilatlar insan hüquqları ilə bağlı daha aktiv idilər amma bu gün bu aktivlik azdır" - Samir Kazımlı, Aktual verilişi

Mövzuyla əlaqəli məqalələr