Hüquq İşığında

"Naxçıvanda 5 vəkil var, onun da 3-ü Bakıda fəaliyyət göstərir"

Fariz Namazlı: "Dövlət hesabına məhkəməyə çıxan vəkil 1 saata 2 manat alır"

Azərbaycanda vəkillik problemi
Fariz Namazlı: "Dövlət hesabına məhkəməyə çıxan vəkil 1 saata 2 manat alır. Ona görə də onların apardığı işin heç bir keyfiyyəti yoxdur. Məhkəmələr daha çox dövlət ittihamçısının mövqeyindən çıxış edir. Siyasi işə çıxan vəkillərə qarşı ayrı-seçkilik var. Azərbaycanda cəmi min vəkil var. 9 milyon insana min vəkil çox azdır. Bu min vəkildən də cəmi 10-12 nəfər siaysi işlərə çıxır. Elə məhkəmə prosesi olub ki, 39 vəsadət vermişik amma ondan cəmi biri təmin olunub. Ona da dövlət ittihamçısı etiraz etmədiyinə görə."

Mövzuyla əlaqəli məqalələr

Tarix:

Hüquq İşığında 12

"Hüquqi pozuntuya yol vermiş təşkilat haqqında götürülən ölçü bəzən adekvat olmur" Hüquq İşığında 12-cu buraxılış (2015)