Photo

Azərbaycan, Bakı və Hacıbala

Onun rəhbərləri yanındakı ədaları, davranışı və sözləri hələ çox müzakirə ediləcək

Onun rəhbərləri yanındakı ədaları, davranışı və sözləri hələ çox müzakirə ediləcək

Mövzuyla əlaqəli məqalələr

Tarix:

Bakı şəhəri - üzü və astarı

Vətəndaşlar sosial şəbəkələrdə yazır ki, bu Azərbaycanın gerçək reallığıdır: "üzü bəzək, altı təzək"

Tarix:

Qazax camaatı gömrük işçilərindən narazılıq edir

"Kömrük işçiləri bizi çox incidir. Qanunla 3 blok, yəni 600 ədəd siqaret gətirmək olar. Amma bizə sadəcə 1 blok üçün icazə verirlər. Bizi bundan da məhrum etsələr, acından ölərik”