Soydaş

"Mənə yasaq qoysalar da Gürcüstana gedib Elat bayramını siz edəcəksiniz" - Zəlimxan Məmmədli

"Mənə yasaq qoysalar da Gürcüstana gedib Elat bayramını siz edəcəksiniz" - Zəlimxan Məmmədli

"Mənə yasaq qoysalar da Gürcüstana gedib Elat bayramını siz edəcəksiniz" - Zəlimxan Məmmədli, Soydas verilisi 106 cı buraxılış

Mövzuyla əlaqəli məqalələr