Sorğu

Gəlin evin nəyidir?

Vətəndaş : "Gəlin evin süpürgəsi deyil"

Mövzuyla əlaqəli məqalələr