Verilişlər

"Vətəndaşın mülkiyyət hüququna müdaxilə etmək olmaz" - Ramil Rüstəmov

Veriliş Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun həyata keçirdiyi “Azərbaycanda İnsan Haqları, Demokratikləşmə və Yaxşı İdarəetmənin Təşviqi” Proqramı çərçivəsində Orucov Əziz Qaraş oğlu tərəfindən 
reallaşdırılan "Hüquq işığında: sosial media vasitəsilə maarifləndirmə 
və vəkillik proqramı" adlı xidmət çərçivəsində hazırlanıb

Veriliş Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun həyata keçirdiyi “Azərbaycanda İnsan Haqları, Demokratikləşmə və Yaxşı İdarəetmənin Təşviqi” Proqramı çərçivəsində Orucov Əziz Qaraş oğlu tərəfindən 
reallaşdırılan "Hüquq işığında: sosial media vasitəsilə maarifləndirmə 
və vəkillik proqramı" adlı xidmət çərçivəsində hazırlanıb. Verilişdə 
səsləndirilən fikirlər Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyinin və 
Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun rəsmi mövqeyini əks etdirməyə bilər.

Mövzuyla əlaqəli məqalələr